Visjon

Visjon


"Møte verden med hodet hevet'


Visjonen til Nordstjerna undervisningssenter er at alle barn og unge skal kunne møte verden med hodet hevet. Det betyr så mye for resten av livet og samfunnet, at alle får muligheten til å oppleve at de har sin naturlige og likeverdige plass i verden.
Vi har sett for mange eksempler på at vanskeligheter i ung alder, får sette seg som et varig, negativt selvbilde. Det som motivererer oss er å skape en positiv utvikling og bygge en sunn selvfølelse for hver og en. Det jobber vi med hver dag.


Konsept


Misjon

​Misjon
Nordstjerna - rideskole og undervisningssenter for barn og unge i Rælingen


Nordstjerna driver  undervisningssenter for barn og unge i Rælingen. Med fokus på selvutvikling, mestring, sosiale- og faglige ferdigheter skreddersyr vi tilpasset opplæring, basert på hvert enkelt barns behov, sosiale- og almene kompetanse og nasjonale læringsmål. Vi tilbyr forskjellige programmer og aktiviteter, og skal være et supplement til vanlig skolegang.


Verdier

Nordstjerna Undervisningssenter

Verdier


"Alle er gode på noe"


Vår erfaring er at alle er gode på noe. Det bygger vi verdigrunnlaget vårt på i Nordstjerna. For oss handler det om å ta utgangspunkt i den enkelte, i motsetning til systemkrav og generelle forventninger. Vi tror absolutt på at det finnes felles spilleregler, som det er i alles interesse å forholde seg til. Men det betyr ikke at alle behøver å kunne det samme, eller være like gode i alt.  

Konsept

"Det begynner med mestring"Historien til Nordstjerna handler om å være en viktig støttefunksjon i forbindelse med vanlig skolegang. Det begynner med mestring. Mestringsfølelse på et område skaper trygghet og selvtillit, som gir et bedre utgangspunkt for å erobre nye områder, og å tilegne seg sunne holdninger og vaner.
Mange skoler i dag sliter med utfordringer i forhold til lite eller sine elever. Alle norske skoler plikter å møte elevenes ulike behov, og skape gode rammer og muligheter for at hver enkelt skal lykkes. Allikevel faller dessverre alt for mange elever mellom to stoler, av forskjellige årsaker. De risikerer å bli en del av en mindre positiv statistikk på ”dropouts” senere i livet.
Når dagens systemer ikke fungerer optimalt for alle i dag, oppfordrer vi skolene til å tenke litt utenfor boksen for å finne gode løsninger. Å være tilknyttet Nordstjerna skal være, og oppleves som, en positiv mulighet for eleven selv og dens omgivelser.
Nordstjerna jobber med eleven på elevens premisser. Først må vi lære å bli kjent med hverandre slik at eleven blir mer avslappet og trygg på sine omgivelser. Den faglige delen vil bli lagt inn i praktiske oppgaver hvor eleven vil ha noe medbestemmelse.
For eksempel: eleven ønsker å kjøre båt og faglige mål er avstander i matematikk. Dette lar seg fint kombinere når man skal vurdere avstand ved parkering av båten eller hvor langt kjører man båten i en bestemt hastighet. På slutten av dagen velger eleven en valgfri oppgave som er lystbetont. Dagen avsluttes med oppsummering og vise eleven at de klarer så mange timer med læring.
Vi hjelper barn og unge til å finne deres vei inn til positiv læring og styrket selvfølelse ved hjelp av praktisk læring i mindre grupper. Det endelige målet er at de skal føle seg kompetente faglig og sosialt, og være motiverte for videre læring etter å ha vært gjennom vårt tilpassede læringsopplegg. De skal få mest mulig ut av skolegangen sin – på alle plan!