Nordstjerna Undervisningssenter har over flere år tilbudt barn og unge i kommunen ulike former for aktiviteter, både med og uten hest. Vi tilbyr i dag ridekurs, terapi-riding, leksehjelp med riding og støttekontaktordning i gruppe. Stallen fungerer som en oppvekst-arena for mange unge jenter og gutter i kommunen og er et godt fritidstilbud som lærer unge å ta ansvar, hjelpe hverandre, våge å sette grenser og behandle dyr og mennesker med respekt. Nordstjerna har i dag et godt rykte blant Rælingens innbyggere.

Private Leksehjelp og FagKurs

Støttekontakt ordning i Gruppe

 

leksehjelp i små grupper med ridning

Ridning, Båtaktiviteter, Friluftsliv,

 

moroklubb

 
 

Et supplement og avlaster til skolen

Gårdsskole
 

Nordstjerna Undervisningssenter

Aktivitetsuker

 
 

faghjelp
 

Hest Etter Skole!