​​​​​

                                 

 Vigdis Smith 

Vigdis har vokst opp på småbruket og står i dag som eier. Hun startet opp Stall Nordstjerna for 12 år siden og landet da en kontrakt med fysioterapitjenesten i Rælingen Kommune. Hun har gradvis bygget opp stallens rideskole, forrytter– og oppstallingsmuligheter til i dag å inkludere nesten 100 personer ukentlig.  Stallen er en godkjent lærebedrift og stedet har drevet med opplæring av læringer/lærekandidater i hestefaget.

Vigdis er stolt av være faglig leder og være med å lære opp fremtidige stallmedarbeidere i hestefaget og fremme temaer om hest og helse. Så langt har 3 lærlinger bestått og mottatt fagbrev i hestefaget etter fullført læretid ved stallen. Vigdis har erfaring som  ridelærer, fostermor, aktivitetsleder i støttekontaktgruppe, og tilrettelegging av forskjellige aktiviteter. Hun har drevet og utviklet gården dit den er i dag. Hun er innovativ og evner å sette drømmer ut i livet. Hun har også deltatt som leder i flere lokale organisasjoner og vet mye om å samarbeide med andre og fremme viktige saker. Vigdis har bachelor i bedriftsøkonomi fra universitetet og er i tillegg en kløpper i å delta i søknadsprosesser, hvor mange har endt opp i positive svar.                         

                             


Jason Smith 
Jason vokste opp på et småbruk med sauer i USA. Han slet selv med dysleksi i oppveksten og vet godt hvordan dette skaper vanskeligheter i en skolehverdag. Til tross for disse vanskelighetene har han klart å fullføre en bachelor i Earth & Space Science og har en Master i Instruksjonsdesign. Han har også opparbeidet seg over 24 års erfaring med å undervise barn og voksne i alle aldre fra barneskole opp til universitetsnivå. Gjennom sitt arbeid som Instructional Designer ved Challenger Center for Space Science Education (NASA), har han erfaring med å utvikle og skrive undervisningsmateriell og har publisert flere lærebøker. De siste 10 årene har Jason jobbet fulltid som faglærer på en alternativ ungdomsskole i Nannestad.

         

​​Monica Johnsen 


Monica har drevet aktivt med hest siden hun var ei lita jente. Hun vokste opp i Lillestrøm og brukte mesteparten av fritiden sin på Sørum gård, og har jobbet i stallen og vært hestepasser. Hun ble tidlig introdusert for såkalte ”problemhester” og har gått inn for å lære om hestens språk og væremåte og senere jobbet med å trene hester med atferdsproblemer. Hun har også erfaring med hest som virkemiddel i arbeid med mennesker med atferdsproblemer. I tillegg har Monica vært aktiv innen hestesport som feltritt og sprang.

Monica er utdannet Rideskolelærer kat. 3 og jobber i dag i rideskolen ved Stall Nordstjerna. Hun synes samspillet mellom rytter og hest er spennende og går inn for at læring med hest skal være gøy og at rytter skal føle mestring.

Monicas hjerte banker også ekstra for barn og unge innen barnevernet og har erfaring med besøk fra institusjoner i stallen.

Monica er en pedagogisk stallarbeider og har et helt spesielt lag med hester. Hun passer også på at de har det bra.  Elevene til Monica skal ha definerte mål og hun går aktivt inn for at hver enkelt skal nå dem og sitte igjen med en følelse av at de har vokst underveis i prosessen.

Monica er selv mor til to og har mange års erfaring i arbeid med barn med ulike behov.


Tonje Aurstad 

Tonje er født og oppvokst i Stavanger, i et hjem med mye kontakt med dyr og aktivt friluftsliv. Hun har lenge brent for dyr og dyrevelferd.

Tonje flyttet til Rælingen i 2014 etter å ha fullført fagbrevet i hestefag i Oslo. Hun begynte samtidig å jobbe for Stall Nordstjerna og Nordstjerna Undervisningssenter.

Tonje har selv opplevd hvordan hest og dyr kan ha innvirkning på mennesker gjennom hverdag og i terapi. Hun vokste opp med lese- og skrivevansker og av ble av den grunn mye mobbet som ung. Redningen var da å komme hjem til en logrende hale og to store forståelsesfulle brune øyne som ventet på meg. Etter mye frem og tilbake på videregående valgte hun å begynne på jordbruksskole, hvor hun ble introdusert hest og riding. Hun valgte deretter å begynne i lære i hestefaget og har i dag fagbrev som hestefaglært.

Tonje har mye erfaring med forskjellige mennesker og dyr, og er svært opptatt av at alle skal få en positiv opplevelse på gården og i samhandling med dyrene.

 

 
 

Teamet har bred tverrfaglig kompetanse når det gjelder å jobbe med mennesker og dyr. Alle involverte har i tillegg en genuin interesse for å hjelpe barn og unge videre i livet, vi har stor tro på tilpasset læring for den enkelte og at samhandling med hest – og dyr generelt – kan spille en stor rolle i barnas lærings- og utviklingsprosess.

 

Vårt fagteam

Nordstjerna Undervisningssenter