Nordstjerna Undervisningssenter


Motivasjon

Gårdsskole 


"Møte verden med hodet hevet'

NUS Gårdsskole tar barn og unge ut av klasserommet og gir dem mulighet til å lære “utenfor boksen”

NUS Gårdsskole er et tilbud fra Nordstjerna Undervisningssenter og Stall Nordstjerna til barn og unge som av ulike årsaker faller utenfor ordinær undervisning i skolen.

Med fokus på selvutvikling, mestring, sosiale- og faglige ferdigheter skreddersyr Nordstjerna Undervisningssenter tilpasset opplæring basert på hver enkelt barns behov, sosiale- og almene kompetanse og nasjonale læringsmål. Bruk av hest har en essensiell rolle i dette læringsopplegget.

Tilbudet består av fem forskjellige læringsopplegg og er ment som et supplement til vanlig skolegang. Etter avtale blir det lagt opp til 1-3 skoledager med praktisk læring enkeltvis eller i små grupper på gården.

Opplegget krever et godt og nært samarbeid, mellom foreldre, skole og Undervisningssenteret, for optimale resultater.

Formålet med gårdsskolen er å hjelpe barn og unge til å finne deres vei inn til positiv læring og styrket selvfølelse ved hjelp av praktisk læring. Det endelige målet er at de skal føle seg kompetente faglig og sosialt og være motivert for videre læring etter å ha vært gjennom vårt tilpassede læringsopplegg. De skal få mest mulig ut av skolegangen sin – på alle plan!
Vi har et dedikert fagteam med tid og ressurser til å hjelpe barna med læring og selvutvikling.


Hvem passer tilbudet for?
Det er flere årsaker til at barn ikke trives eller kan følge ordinær undervisning i klasserommet, sosiale, mentale eller fysiske. – Når skolehverdagen handler om å overleve, blir det vanskelig å lære.


NUS tilbyr fem lærings-opplegg som tilpasses hver enkelt elevs individuelle behov:

1. Tilbake til skolen
2. Kom raskt i gang med norsken
3. Klar for å gå videre / Ungdomsskole til VGS
4. Aktiv elev i praktisk læring
5. Gøy med skole i mindre grupper¨ Tematisk fordypning – Noe for alle
(en dag med fordypning innen et tema, i form av felles aktiviteter for hele klassen)

 

 


Kunnskap