moroklubb

 
 

Et supplement og avlaster til skolen

Private Leksehjelp og FagKurs

Hest Etter Skole!

 
 

Nordstjerna Undervisningssenter har over flere år tilbudt barn og unge i kommunen ulike former for aktiviteter, både med og uten hest. Vi tilbyr i dag ridekurs, terapi-riding, leksehjelp med riding og støttekontaktordning i gruppe. Stallen fungerer som en oppvekst-arena for mange unge jenter og gutter i kommunen og er et godt fritidstilbud som lærer unge å ta ansvar, hjelpe hverandre, våge å sette grenser og behandle dyr og mennesker med respekt. Nordstjerna har i dag et godt rykte blant Rælingens innbyggere.


trygghet


Motivasjon


Mestering

faghjelp
 

Aktivitetsuker

 
 

Støttekontakt ordning i Gruppe

 

Gårdsskole
 

Nordstjerna Undervisningssenter

Nordstjerna sørger for at barn og unge blir inspirert av nye utfordringer. Vi gir elevene tid, rom og anledning til å finne sin vei til læringsmål og livslæring.


Kunnskap

leksehjelp i små grupper med ridning

Ridning, Båtaktiviteter, Friluftsliv,