Nordstjerna Undervisningssenter

leksehjelp i små grupper med ridning

moroklubb

 
 

Et supplement og avlaster til skolen

Private Leksehjelp og FagKurs

Ridning, Båtaktiviteter, Friluftsliv,

 


Kunnskap

Nordstjerna sørger for at barn og unge blir inspirert av nye utfordringer. Vi gir elevene tid, rom og anledning til å finne sin vei til læringsmål og livslæring.

Støttekontakt ordning i Gruppe

 

Gårdsskole
 

Hest Etter Skole!

 
 

Nordstjerna Undervisningssenter har over flere år tilbudt barn og unge i kommunen ulike former for aktiviteter, både med og uten hest. Vi tilbyr i dag ridekurs, terapi-riding, leksehjelp med riding og støttekontaktordning i gruppe. Stallen fungerer som en oppvekst-arena for mange unge jenter og gutter i kommunen og er et godt fritidstilbud som lærer unge å ta ansvar, hjelpe hverandre, våge å sette grenser og behandle dyr og mennesker med respekt. Nordstjerna har i dag et godt rykte blant Rælingens innbyggere.


trygghet


Motivasjon


Mestering

faghjelp
 

Aktivitetsuker